search
language

20. Сједница скупштине Општине Никшић


arrow_circle_right

1. Сазив, записник и пропратни акт

 • 1. Сазив за 20. сједницу СО Никшић
 • 2. Записник са 19. сједнице СО Никшић
 • 3. Пропратни акт
 • arrow_circle_right

  3.Завршни рачун

 • 1.Одлука о завршном рачуну за 2023.годину
 • 2. Образложење завршног 2023.
 • 3.IZVJEŠTAJ O REVIZIJI OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2023 GODINU
 • Аутобуска станица 1
 • Водовод 1
 • Музеји и галерије
 • Водовод и канализација Никшић
 • ЈКП Никшић
 • ЈКП I
 • Извјештај НЕО зa IV квартал 2023. године
 • Извјештај БУЗ зa IV квартал 2023. године
 • Извјештај о новчаним токовима II -функционална класификација зa 2023. годину - завршни рачун
 • Извјештај о новчаним токовима II -функционална класификација зa 2023. годину - завршни рачун
 • Дневни центар
 • Извјештај о начину утрошка средстава текуће буџетске резерве за 2023. годину
 • Извјештај о консолидованој јавној потрошњи зa 2023. годину - завршни рачун - коначан 12.04.2024.
 • Извјештај о новчаним токовима I - економска класификација за 2023. годину - завршни рачун.
 • ЈУ Никшићко позориште
 • Паркинг сервис
 • Паркинг сервис 1
 • ЈУ Библиотека
 • ПОП ДЕЦЕМБАР 2023
 • ПИР ДЕЦЕМБАР 2023
 • ЈУ Захумље
 • Спортски центар 1
 • Спортски центар
 • ТВ Никшић
 • ТВ Никшић 1
 • arrow_circle_right

  15. Предлог за изостављање тачке са дневног реда


  Јавни позив за НВО


  1.Одговор на одборничко питање Соње Милатовић 2.Одговор на одборничко питање Соње Милатовић 3.Одговор на одборничко питање Соње Милатовић 4.Одговор на одборничко питање Александра Мрвошевића 5.Одговор на одборничко питање Александра Мрвошевића 6.Oдговор предсједника општине на одборничко питанје-А.Мрвошевић 7.Одговор на одборничко питање Татјане Кнежевић Перишић 8.Одговор на одборничко питање Бориса Муратовића

  arrow_upward