search
language

Секретар Скупштине

Ивана Шљукић

Ивана Шљукић је рођена 06. 07. 1987. године у Никшићу, гдје је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Правном факултету у Подгорици, а тренутно је магистрандица на истом факултету. Била је радно ангажована у Министарству унутрашњих послова – Подручна јединица Никшић, Адвокатској канцеларији „Шљукић“ и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. Положила је стручни испит за рад у државним органима. E-mail: ivana.sljukic@niksic.me; телефон: 040/200-485

arrow_upward