search
language
arrow_circle_right

1. Сазив и записник

 • 1. Сазив за 4. сједницу
 • 2. Записник са 3. сједнице
 • 3. Извјештаји ОИК-а
 • arrow_circle_right

  2. предлог за разрјешење предсједника Општине Никшић

  arrow_circle_right

  3. Завршни рачун буџета

 • -----------Завршни рачун буџета-----------------
 • 1. Одлука о завршном рачуну за 2020. годину
 • 2. Образложење завршног за 2020. годину
 • 3. Ревизија 2020.
 • ------------Завршни рачуни ЈП за 2020-----------------
 • ЈП Аутобуска станица Никшић - Биланс стања 2020
 • ЈП Аутобуска станица Никшић - Биланс успјеха 2020
 • Паркинг сервис Никшић ДОО - БИЛАНС УСПЈЕХА 2020
 • Паркинг сервис Никшић ДОО - БИЛАНС СТАЊА 2020
 • ДОО Водовод и канализација Никшић - БС и БУ-2020
 • ДОО Локални јавни емитер Радио и телевизија Никшић - БИЛАНС СТАЊА 31 12
 • ДОО Локални јавни емитер Радио и телевизија Никшић - БИЛАНС УСПЈЕХА 2020
 • КОМУНАЛНО НК - БИЛАНС СТАЊА 2020 ГОД
 • КОМУНАЛНО НИКШИЋ- БИЛАНС УСПЈЕХА 2020 ГОД
 • ЈП Спортски центар Никшић - БС И БУ-2020
 • KOMUNALNO НИКШИЋ- BILANS USPJEHA 2020 GOD
 • ---------------Извјештаји ЈУ који иду уз завршни--------------
 • ЈУ Народна библиотека Његош
 • ЈУ Никшићко позориште
 • ЈУ Захумље
 • ЈУ Дневни центар
 • ЈУ Музеји и галерије Никшић
 • -------------Извјештаји Општине--------------
 • НЕО
 • ПИР
 • Извјештај о новчаном току економске класификације
 • Текућа буџетска резерва
 • ПОП
 • Извјештај о потрошњи
 • Извјештај о новчаном току функционална клас
 • БУЗ
 • arrow_circle_right

  10. Извјештај о раду Паркинг Сервиса Никшић

  arrow_circle_right

  18. Извјештај о раду Савјета за заштиту и развој локалне самоуправе

  arrow_circle_right

  19. Извјештај о раду Савјета и НВО

  arrow_circle_right

  20. Извјештај рада Етичке комисије

  arrow_circle_right

  21. Информације о стању заштите и спашавања

  arrow_upward