search
language

Биљана Безмаревић

Биљана Безмаревић је рођена 1975.године у Никшићу гдје је завршила основну школу и Природно математичку школу- гимназију. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета Црне Горе у Подгорици. Посједује ЦИПФА међународни сертификат за интерног ревизора у јавном сектору, као и сертификат Министарства финансија Црне Горе за овлашћеног унутрашњег ревизора у јавном сектору. Успјешно је завршила регионални програм обуке тренера интерне ревизије (IA TOT) коју су спровели Свјетска банка- Центар за реформу финансијског извјештавања (CFRR) у сарадњи са Заједницом праксе интерне ревизије (IACOP) и мрежом за управљање јавним расходима (PEMPAL), као и обуку за тренера за ревизоре у организацији CEF-a Лјубљана. Служи се руским и енглеским језиком . Свој радни ангажман започела је у Tehnosteel HVT AD Nikšić као приправник, да би након приправничког стажа обављала послове економисте, затим шефа рачуноводства и економике и од 2007. до 2010.године финансијског директора. У периоду 2010-2012.године послове финансија и рачуноводства водила је у AS Development DOO Nikšić. Рад у Општини Никшић започела је 2012.године као старији унутрашњи ревизор у Служби за унутрашњу ревизију, а од 2013. до 2021.године обављала је послове руководиоца Службе унутрашње ревизије. Од јуна 2022. године обавља послове руководитељке Службе за унутрашњу ревизију у Општини Никшић. Током 2015.године била је ангажована на пројекту ЕУ “Јачање управљања ЕУ средствима и општих административних капацитета”, као Non-Key Expert, са задатком обезбјеђивања обуке и пружања подршке за обављање послова унутрашње ревизије у више општина у Црној Гори, као и едукације финансијског особља о функцији унутрашње ревизије и финансијског менаџмента и управљања. Као члан радне групе Министарства финансија Црне Горе радила је на припреми Приручника за рад унутрашњих ревизора у јавном сектору Црне Горе 2018.године. Такође, радила је на ажурирању материјала “Основи унутрашње ревизије” за сертификацију унутрашњих ревизора у јавном сектору Црне Горе. У периоду 2019-2022.године ангажована је од стране ECORYS Nederland B.V. (“Ecorys”) као консултант на пројекту ЕУ “Унапријеђење система буџета, вишегодишњег оквира буџета и система унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору”. Као предавач за међународну сертификацију интерних ревизора у Црној Гори на предмету “Основи интерне ревизије”, била је ангажована од стране CEF-а Словенија, 2019. год . Била је ментор за обављање практичне обуке већем броју кандидата за стицање сертификата унутрашњег ревизора у јавном сектору, у организацији Министарства финансија Црне Горе и Управе за кадрове Црне Горе. Ангажована је као предавач на Програму континуиране едукације унутрашњих ревиозора у Црној Гори, које реализује Министарство финансија у сарадњи са Управом за кадрове од 2016.године, као и на Програму обуке/сертификације унутрашњих ревизора у јавном сектору. Такође, на програму стицања знања и вјештина за обављање послова менаџера интегритета, који реализују Управа за кадрове и Агенција за спрјечавање корупције ангажована је као предавач на теми “Процјена и управљање ризицима” од 2020.г. Члан је више професионалних удружења, а за Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе (часопис Рачуноводство и ревизија) писала је на тему “Планирање обављања појединачних ревизија”. Живи у Никшићу. Удата, мајка двоје дјеце.

arrow_upward