303

Буџет

Аналитичке картице

  • Редовно финанс. мање заступљеног пола у СО Никшић за јун 2022
  • Редовно финансирање за јун 2022
  • Редовно финанс. женских орг. у политичким субјектима за јун 2022