search
language

Евиденција о уплатама медијима по основу оглашавања и других уговорених услуга

- Обрасци о подацима уплата медијима за прузање јавних услуга 20
- Уплате ОНК медијима по основу оглашавања и других уговорених услуга
- Oбразац о уплатама медијима по основу оглашавања и других уговорених услуга од стране органа Jавног сектора
- Oбразац о подацима о износу финансијских средстава додијељених медију за пружање Jавних услуга
arrow_upward