search
language

Евиденција о уплатама медијима по основу оглашавања и других уговорених услуга

- Обрасци о подацима уплата медијима за прузање јавних услуга 20

- Уплате ОНК медијима по основу оглашавања и других уговорених услуга

arrow_upward