search
language

Главни градски архитекта

Младен Вујовић
Профилна слика за:  Младен Вујовић

Рођен је 1968. године у Зеници. Основно и средње образовање завршио је у Зеници. Архитектонски факултет Универзитета у Београду завршио је 2. 10. 1996, са просјечном оцјеном 7,60. Свој радни и професионални ангажман наставио је у Црној Гори, радом у Секретаријату Општине Никшић, гдје је и завршио приправнички, а након тога и положио стручни испит за рад у државним органима. Наставио је да ради на пословима урбанисте планера, и као самостални савјетник I – планер у Сектору за уређење простора и изградњу објеката у Секретаријату за уређење простора и заштиту животне средине. Радио је на пословима за издавање грађевинских дозвола и за издавање сагласности на пројектну документацију, као и на пословима пројектовања, планирања простора. Радио је и као сарадник архитектонских фирми за пројектовање. Члан је Инжењерске коморе Грчке од 2005. године. Живи и ради у Никшићу.

Од 13. јула 2021. године ради на пословима у домену рада главног градског архитекте Општине Никшић.

arrow_upward