48

22/7/2022

OPŠTINA NIKŠIĆ PODRŽALA GOALBALL TIM „NIKŠIĆ“

Potpredsjednik Opštine Nikšić Mitar Goranović, zajedno sa glavnom administratorkom Biljanom Vučurović, prisustvovao je prvoj utakmici II kola SEGL Lige šampiona u goalball-u, koja se održala u Sali Sportskog centra u Nikšiću. Na ovaj način opštinsko rukovodstvo iskazuje uvažavanje za postignute rezultate Goalball tima „Nikšić“ u prethodnom periodu ali i podsticaj za razvoj sporta uopšte, a naročito sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom.

Podsjećamo javnost da je Opština Nikšić u prethodnom periodu sprovela brojne aktivnosti u cilju unapređenja elemenata pristupačnosti u gradu za osobe sa oštećenim vidom, kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo aktivno učešće u život lokalne zajednice i na ravnopravnoj osnovi sa drugim građanima. U zgradi Opštine Nikšić postavljene su taktilne staze vodilje na prizemlju, postavljene naljepnice na Brajevom pismu na vratima svih kancelarija u Opštini, a postavljeni su i zvučni signalizatori na tri raskrsnice u gradu. Sve navedene aktivnosti realizovane su uz finansijsku podršku Opštine Nikšić.

U narednom periodu planirano je postavljanje orijentacionog plana u zgradi Opštine Nikšić kako bi se olakšalo snalaženje osoba sa invaliditetom, postavljanje zvučne signalizacije na semaforima na još dvije raskrsnice u gradu, prilagođavanje veb-sajta Opštine standardima pristupačnosti za osobe sa invaliditetom i omogućavanje bolje fizičke pristupačnosti na trotoarima u gradu (taktilne staze u okviru rekonstrukcije ulica i trotoara).

Sve navedene aktivnosti Opština Nikšić je preduzela u cilju smanjenja stepena diskriminacije osoba sa invaliditetom, a u narednom periodu ćemo nastaviti sa predanim radom u cilju poboljšanja uslova za život osoba sa invaliditetom u opštini Nikšić, poštujući pravo na život bez diskriminacije i usmjeravajući posebnu pažnju na potrebe ranjivih kategorija u lokalnoj zajednici.

slika 1.jpg slika 2.jpg


Подијели артикал

све новости