search
language

Милош Николић

Секретар Секретаријата за инспекцијски надзор Милош Николић рођен је 13. 12. 1971. године, адреса становања Страшевска II – Кличево, Никшић.

Образовање:

  • завршио је Средњу електротехничку школу – смјер енергетика, од 1986. до 1990. године;
  • дипломирани правник на Универзитету Црне Горе, Правни факултет, од 1996. до 2000. године.

Радно искуство:

  • од 2002. године до 2004. године био је запослен у Јавном стамбеном предузећу као руководилац Сектора за опште и правне послове;
  • од 2004. до 2006. године био је запослен у Секретаријату за инспекцијске послове – Општина Никшић на пословној позицији комуналног инспектора;
  • од 2006. до 2016. године био је запослен у Комуналној полицији Општине Никшић на пословној позицији комуналног полицајца – инспектор;
  • од 2016. до 2021. године био је запослен у Секретаријату за инспекцијски надзор на пословној позицији комуналног инспектора;
  • од 07. 12. 2021. године је на пословној позицији секретара у Секретаријату за инспекцијски надзор.
arrow_upward