search
language

Огласна табла

- Образац за пријаву на радно мјесто

16.07.2024.
Јавни позив за јавно надметање за пренос права својине на грађевинско земљиште у складу са Детаљним урбанистичким планом за простор између улица Сердара Шћепана, Народне омладине и Велимира Јакића
  • Јавни позив
16.07.2024.
Јавни позив за јавно надметање за пренос права својине на грађевинско земљиште у складу са Детаљним урбанистичким планом Растоци 3
11.07.2024.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Самостални/а референт/киња за пријем и обраду захтјева и давање информација
02.06.2024.
Сазив за Збор, МЗ Црквице
04.07.2024
Јавни позив за учешће у суфинасирању адаптације фасада и кровова стамбених зграда на територији Општине Никшић
04.07.2024.
Обавјештење о датуму провјере компетенција, знања и способности кандидата - Руководилац/тељка службе за унутрашњу ревизију
28.06.2024.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Ватрогасац/киња – спасилац/тељка
12.06.2024.
Јавни оглас - Самостални/а савјетник/ца III - инспектор/ка III заштите од пожара
12.06.2024.
Јавни оглас - Самостални/а савјетник/ца - инструктор за физичку обуку и оперативне послове
12.06.2024.
Јавни оглас - Ватрогасац/киња - спасилац/телјка
03.06.2024.
Одлука о начину складиштења - грађевински отпад
10.05.2024.
Интерни оглас за потребе Службе заштите и спашавања - Самостални/а референт/киња - сервисер/ка ПП апарата
10.06.2024.
Јавни конкурс за потребе предсједника Општине - Руководилац/тељка Службе за унутрашњу ревизију
06.05.2024.
Позив заинтересованим корисницима простора за учешће у изради Програма привремених објеката
05.06.2024.
Јавни позив младим академским умјетницама иумјетницима аз уцесéе на изложби "NoConcept3"
03.05.2024
Јавни оглас - Комунални/а инспектор/ка III - за туризам и угоститељство у Одсјеку за воде, туризам и угоститељство
03.05.2024.
Комунални/а инспектор/ка I - за воде у Одсјеку за воде, туризам и угоститељство
31.05.2024
Одлука о расподјели средстава за женско предузетништво 2024.
31.05.2024.
Интерни оглас - Комунални/а инспектор/ка I - за воде у Одсјеку за воде, туризам и угоститељство
31.05.2024.
Јавни конкурс - Руководитељ/ка службе за унутрашњу ревизију
15.05.2024.
Јавни позив за прикупљање понуда ради продаје путничких моторних возила у власништву општине Никшић
10.05.2024.
Достављање јавним обавјештењем - Дирекција за имовину
07.05.2024
Достављање јавним обавјештењем - Монтеко Инвест
30.04.2024.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Комунални/а полицајац/ка
17.04.2024.
Јавни позив за расподјелу средстава за субвенционирање премија осигурања у сточарској производњи у 2024. години
17.04.2024.
Јавни позив за расподјелу средстава за подстицање пољопривредне производње у општини Никшић за 2024. годину
16.04.2024.
Достављање јавним обавјештењем - Управа јавних и локалних прихода (11-422-sl)
27.03.2024.
Достављање јавним обавјештењем - Управа јавних и локалних прихода (11-444-5)
22.03.2024.
Јавни оглас за потребе Комуналне полиције - Комунални/а полицајац/ка
07.03.2024
Ранг листа спортских клубова за 2024. годину
04.03.2024.
Интерни оглас за потребе Комуналне полиције - Комунални/а полицајац/ка
01.03.2024.
Извјештај Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката НВО Општине Никшић за 2023. годину
22.02.2024.
Јавни оглас за потребе Комуналне полиције - Комунални/а полицајац/ка
16.02.2024.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Самостални/а референт/киња - пословни/а секретар/ка мјесне заједнице у Одсјеку за мјесне заједнице и мјесне канцеларије
14.02.2024.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - пословни/а секретар/ка мјесне заједнице у Одсјеку за мјесне заједнице и мјесне канцеларије
15.02.2024.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере компетенција, знања и способности - Руководилац/тељка Службе комуналне инспекције
14.02.2024.
Јавни позив за учешће у суфинансирању и адаптацији фасада и кровова стамбених зграда на територији општине Никшић
06.02.2024.
Јавна расправа - Одлука за одређивање локације за привремено складиштење неопасног грађевинског отпада
06.02.2024.
Јавна расправа - Јавна расправа за нацрт програма за контролу популације паса
06.02.2024.
Конкурс за суфинансирање програма рада спортских клубова за 2024. годину
01.02.2024.
Јавни позив - избор кандидата за чланове Савјета за спорт
29.01.2024.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Самостални/а референт/киња - архивар/ка
29.01.2024.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Комунални/а инспектор/ка I
26.01.2024.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Комунални/а инспектор/ка III за комунално-стамбену дјелатност у Одсјеку за комунално-стамбену дјелатност
22.01.2024.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Самостални/а савјетник/ца III - администратор/ка на пројектима
19.01.2024.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Самостални/а референт/киња за административно-техничке послове
19.01.2024.
Достављање јавним обавјештењем - ”Tisaje Curved Glass” доо, ”Global Consulting Service” доо, ”Spilа” доо
19.01.2024.
Упутство о начину вођења евиденције присуства на раду у органима локалне управе Општине Никшић
19.01.2024.
Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове - Самостални/а референт/киња у Грађанском бироу
19.01.2024.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу - Самостални/а референт/киња - пословни/а секретар/ка мјесне заједнице у Одсјеку за мјесне заједнице и мјесне канцеларије
17.01.2024.
Достављање јавним обавјештењем - Rocce Rand M&V
17.01.2024.
Јавни конкурс за потребе Предсједника Општине Никшић – Руководилац/тељка Службе комуналне инспекције
15.01.2024.
Нацрт Пословника о раду Скупштине општине Никшић
12.01.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Виши/а савјетник/ца III за идентификацију и снимање непокретности
29.12.2023.
Интерни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу - Самостални/а референт/киња
28.12.2023.
Интерни оглас за потребе Службе за заједничке послове - Самостални/а референт/киња у Грађанском бироу
27.12.2023.
Јавни оглас за потребе Дирекције за имовину - Самостални/а референт/киња за административно-техничке послове
27.12.2023.
Јавни оглас за потребе Службе комуналне инспекције - Комунални/а инспектор/ка I - за туризам и угоститељство у Одсјеку за воде, туризам и угоститељство
27.12.2023.
Јавни оглас за потребе Службе комуналне инспекције - Самостални/а референт/киња - архивар/ка у Одсјеку за опште послове
22.12.2023.
Достављање јавним обавјештењем - Управа јавних и локалних прихода
21.12.2023.
Достављање јавним обавјештењем - Управа јавних и локалних прихода
19.12.2023.
Достављање јавним обавјештењем - Управа локалних јавних прихода
15.12.2023.
Позив за НВО за 18. сједницу Скупштине Општине
08.12.2023.
Јавни оглас за потребе Службе комуналне инспекције - Комунални/а инспектор/ка III
08.12.2023.
Јавни оглас за потребе Дирекције за имовину - Виши/а савјетник/ца III за идентификацију и снимање непокретности
06.12.2023.
Интерни оглас за потребе Дирекције за имовину - Самостални/а референт/киња за административно-техничке послове
06.12.2023.
Интерни оглас за потребе Службе комуналне инспекције - Комунални/а инспектор/ка I
06.12.2023.
Достављање јавним обавјештењем - ”Real doo”, Будва
04.12.2023.
Јавни позив за избор најбољег спортисте за 2023. годину
04.12.2023.
Програм јавне расправе и Локални програм социјалног становања за 2024. године.
04.12.2023.
Конкурс за студентску стипендију за 2023. годину
01.12.2023.
Јавни позив - Програм уређења простора за 2024. годину
01.12.2023.
Јавна расправа - Локални акциони план за младе у општини Никшић
29.11.2023.
Достављање јавним обавјештењем - Управа локалних и јавних прихода
28.11.2023.
Јавна расправа на тему Нацрт локалног програма социјалног становања за 2024. годину
28.11.2023.
Јавни конкурс за додјелу стипендија студентима за студијску 2023/2024. годину
15.11.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Ватрогасац/киња – спасилац/тељка
17.11.2023.
Сазив за збор МЗ Велимље
10.11.2023.
Позив за јавну расправу Нацрт Одлуке о Буџету Општине Никшић за 2024. годину
15.11.2023.
Поништење јавног огласа за попис 2023.
08.11.2023
Одлука о финансирању редовног рада политичких субјеката у Скупштини Општине Никшић
06.11.2023.
Јавни позив невладиним организацијама за учешће у изради Локалног акционог плана
06.11.2023.
Програм јавне расправе о Одлуци о финансирању спорта
03.11.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Самостални/а савјетник/ца I – лектор
03.11.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Самостални/а савјетник/ца I – за стручне и административно-техничке послове
03.11.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Самостални/а референт/киња – за обезбјеђење улаза предсједништва
03.11.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина -Самостални/а савјетник/ца II – за сарадњу са органима локалне управе, јавним установама и другим субјектима
03.11.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Самостални/а савјетник/ца I – графички дизајнер
02.11.2023.
Јавни позив за обуку на радном мјесту - Секретаријат за културу, спорт, младе и социјално старање
25.10.2023.
Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Комисије за оцјену Елабората
24.10.2023.
ПОЧИЊЕ БЕСПЛАТНА РЕГИСТАРЦИЈА И ВАКЦИНАЦИЈА ПАСА У НИКШИЋУ, ВЛАСНИЦИ ДА СЕ ПРИЈАВЕ
17.09.2023.
ДОДЈЕЛУ ПОДРШКЕ ЗА НАБАВКУ СЈЕМЕНСКОГ И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА (ЗА ЈЕСЕЊУ САДЊУ) ЗА 2023.ГОДИНУ
17.09.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Самостални/а савјетник/ца III – урбаниста/киња планер/ка
17.10.2023.
Програм обуке код послодавца - Секретаријат за инвестиције и пројекте
10.10.2023.
Јавна расправа на тему - Стратешки план развоја Општине Никшић за период 2023-2028. године
09.10.2023.
Јавни позив за обуку на радном мјесту - Секретаријат за културу, спорт, младе и социјално старање
04.10.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања , способности,компетенција и вјештина - Ватрогасац/киња – спасилац/тељка
04.10.2023.
Јавни оглас за потребе Службе за сараднју, послове предсједника и информисање - Самостални/а референт/киња – за обезбјеђење улаза предсједништва
04.09.2023
Јавни оглас за потребе Службе за сараднју, послове предсједника и информисање - Самостални/а савјетник/ца II – за сарадњу са органима локалне управе, јавним установама и другим субјектима
04.09.2023
Јавни оглас за потребе Службе за сараднју, послове предсједника и информисање - Самостални/а савјетник/ца I – лектор
04.09.2023
Јавни оглас за потребе Службе за сараднју, послове предсједника и информисање - Самостални/а савјетник/ца I – графички дизајнер
04.09.2023
Јавни оглас за потребе Службе за сараднју, послове предсједника и информисање - Самостални/а савјетник/ца I – за стручне и административно-техничке послове
29.09.2023.
Конкурс за студентску стипендију 2023.
20.09.2023.
ЈАВНУ РАСПРАВУ НА ТЕМУ: Одлука о измјенама Одлуке о суфинансирање адаптације фасада и равних кровова стамбених зграда на територији општине Никшић
18.09.2023.
Јавни Оглас за потребе Службе заштите и спашавања - Ватрогасац/киња – спасилац/тељка, седам (7) извршилаца
20.09.2023.
ЈАВНУ РАСПРАВУ НА ТЕМУ: Одлука о приступању изради ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БИОДИВЕРЗИТЕТ За период 2024-2029. године
14.09.2023.
Интерни оглас за потребе Службе за сарадњу, послове предсједника и информисање
07.08.2023.
Достављање јавним обавјештењем - Управа јавних и локалних прихода (11-422-sl)
06.08.2023.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине - Самостални/а савјетник/ца III – урбаниста/киња планер/ка у Ођељењу за изградњу објеката
31.08.2023
Достављање јавним обавјештавањем - Управа јавних и локалих прихода
29.08.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Савјетник/ца Главног/е администратора/ке
29.08.2023.
Позив за јавну расправу - Нацрт одлуке о измјенама Одлуке о буџету Општине Никшић за 2023. годину
24.08.2023.
Огласи Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине - Соларна електрана ”Брана Слано” и Соларна електрана ”Брана Вртац”
22.08.2023.
Јавни конкурс за расподјелу термина спортским организацијама у садржајима ЈП Спортски центар Никшић
21.08.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања , способности,компетенција и вјештина - Виши/а савјетник/ца III
16.08.2023.
Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања, Ватрогасац/киња – спасилац/тељка
17.08.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Самостални/а референт/киња - магационер/ка
17.08.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Самостални/а референт/киња - сервисер/ка ПП апарата
17.08.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Самостални/а референт/киња - сервисер/ка
10.08.2023.
Достављање Јавним Обавјештењем - Управа јавних и локалних прихода
07.08.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере компетенција - Руководилац/тељка службе за унутрашњу ревизију
03.08.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Самостални/а савјетник/ца III – за рад са политичким партијама и послове трезора
31.07.2023.
Обавјештење о предлагању кандидата за додјелу награде ослобођења Никшића за 2023. годину
28.07.2023.
Обавјештење о предлагању кандидата за дођелу Награде ослобођења Никшића за 2023. годину
27.07.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере компетенција, знања и способности за радно мјесто Секретар-ка Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине
27.07.2023.
Управа локалних јавних прихода
27.07.2023.
Јавни Конкурс за дођелу Студентске награде Општине Никшић за 2023. годину
26.07.2023.
Јавни Оглас за потребе СЛУЖБЕ ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА - Саветник-ца Главног администратора-ке
26.07.2023.
Обавјештење о изабраном представнику невладиних организација који ће учествовати у раду 15. сједнице Скупштине општине
21.07.2023.
Јавни позив за учешће у суфинансирању адаптације фасада и равних кровова стамбених зграда на територији општине Никшић
18.07.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Ватрогасац/киња – спасилац/тељка
18.07.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Самостални/а савјетник/ца III - инструктор/ка за обуку и превентиву
18.07.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Намјештеник/ца хигијеничар/ка
10.07.2023.
Јавни позив за давање у закуп грађевинског земљишта путем прикупљања понуда за постављање објеката привременог карактера
07.07.2023.
Јавни оглас за потребе Службе главног администратора - Виши Савјетник/ца III
07.07.2023.
Јавни оглас за потребе Службе за унутрашњу ревизију - Руководилац/тељка службе за унутрашњу ревизију
07.07.2023.
Јавни оглас за потребе Службе за скупштинске послове, самостални Савјетник/ца III - рад са политичким партијама и послове трезора
05.07.2023.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за инспекцијски надзор - Самостални/на референт/киња архивар/ка у Одсјеку за опште послове
05.07.2023.
Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања - Самостални референт/киња - Сервисер/ка ПП апарата
05.07.2023.
Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања - Самостални референт/киња - Сервисер/ка
05.07.2023.
Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања - Самостални референт/киња - Магационер/ка
05.07.2023.
Интерни оглас за потребе Службе Главног администратора - Савјетник/ца главног администратора
03.07.2023.
Резултати ReLOaD конкурса, ранг листа
26.06.2023.
Јавни оглас за потребе Комуналне полиције - приправник
22.06.2023.
Јавни позив за НВО за предлагање кандидата за оцјену елабората
19.06.2023.
Јавни Конкурс за потребе предсједника Општине Никшић - Секретар/ка Секретаритаријата за уређење простора и заштиту животне средине
16.06.2023.
Позив за учешће нво у раду 14. сједнице СО
16.06.2023.
Јавни оглас Службе за инспекцијски надзор - Комунални/на инспектор/ка III
16.06.2023.
Јавни оглас Службе заштите и спашавања - хигијеничар/ка
16.06.2023.
Јавни оглас Службе заштите и спашавања - спасилац/тељка
16.06.2023.
Јавни оглас Службе заштите и спашавања - инструктор/ка за обуку и превентиву
14.06.2023.
Interni oglas Службе заштите и спашавања - магационер/ка
14.06.2023.
Интерни оглас Секретаријата за инспекцијски надзор - архивар/ка у Одсјеку за опште послове
07.06.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Самостални савјетник/ца III, рад са политичким партијама и послови трезора
26.05.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности по Јавном огласу Агенције за пројектовање и планирање - геометар/ка
26.05.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности по Јавном огласу Агенције за пројектовање и планирање - пројектант/киња
26.05.2023.
Кодекс понашања у Служби главног администратора
26.05.2023.
Недостајућа документација и дисквалификовани пројекти - Кластер Заједно Никшић и Плужине
25.05.2023.
Обавјештење за програм ИПАРД II - Секретаријат за финансије, развој и предузетништво
24.05.2023.
Јавни позив за програм подстицајних мјера за развој пољопривредне

производње у општини Никшић за 2023.годину

24.05.2023.
Јавни позив за расподјелу средстава за субвенционирање премија осигурања у сточарској производњи за 2023. годину
24.05.2023.
Програм подстицајних мјера за развој пољопривредне производње у општини Никшић за 2023. годину
12.05.2023.
Јавни оглас - Самостални/а савјетник/ца III – за рад са политичким партијама и послове трезора
03.05.2023
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА/ИЦЕ, ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОМИСИЈУ ЗА РАСПОЂЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 2023. ГОДИНИ У ОКВИРУ RELOAD2 ПРОГРАМА
27.04.2023.
Ранг листа и одлука о кандидатима за женско предузетништво
25.04.2023.
Обавјестење о донесеном рјешењу 07-353-18
25.04.2023.
Обавјештење о поднијетом Захтјеву 07-353-17
12.04.2023
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Самостални/на референт/киња - специјалиста за хардвер
11.04.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Самостални/на референт/киња за овјеру потписа, рукописа и преписа
11.04.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Самостални/на референт/киња за адмнистративно-техничке послове
31.03.2023.
Обавјештење о мјесту мјесту, датуму, времену и начину провјере за потребе Секретаријата за локалну самоуправу
22.03.2023.
Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Комисије за оцјену Елабората процјене утицаја на животну средину
17.03.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности - Самостални/а савјетник/ца ИИИ за управљање и развој кадрова
14.03.2023.
Јавни оглас - Самостални/а референт/киња - специјалиста/киња за хардвер
14.03.2023.
Јавни оглас - Самостални/а референт/киња за овјеру потписа, рукописа и преписа
14.03.2023.
Јавни оглас - Самостални /а референт/киња за административно-техничке послове
13. 03. 2023.
Обавјештење о поднесеном захтјеву 07-353-11
10.03.2023.
Обавјештење о поднесеном захтјеву 07-353-14
06. 03. 2023.
Нацрт секторске анализе кластер Заједно Никшић и Плужине
03.03.2023
Јавни оглас за потребе Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине
02.03.2023.
Обавјештење о поднесеном захтјеву 07-353-11
02. 03. 2023.
Јавна расправа ИД ПУП
01.03.2023.
Обавјештење о донесеном Рјешењу 07-353-4
27.02.2023
Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу
20. 02. 2023.
Јавни позив младим академским умјетницама и умјетницима на изложби „NoConcept2“
16.02.2023.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - СЛС
13.02.2023.
Ранг листа спортских клубова
08. 02. 2023.
Позив за невладине организације за учешће на радионици „Утврђивање приједлога приоритета другог ReLOaD2 Конкурса“
08. 02. 2023.
Јавна расправа на тему: Одлука о измјенама Одлуке о називима насеља, улица и тргова на територији општине Никшић
26.01.2023
Програм јавне расправе и Локални програм социјалног становања за 2023.
25. 01. 2023.
Управа јавних локалних прихода
19.01.2023.
Списак добитника стипендије за 2022-2023. годину
18. 01. 2023
Обавјештење o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti
18.01.2023
Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу
13.01.2023.
Одлука о висини средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката у Скупштини опс̌тине Никшић 2023.
12. 01. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина
12.01.2023
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина
10.01.2023
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности Секретаријата за културу, спорт, младе и социјално старање
10.01.2023
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности Секретаријата за културу, спорт, младе и социјално старање
10.01.2023
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности Секретаријата за културу, спорт, младе и социјално старање
11.01.2023
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКИХ КЛУБОВА ЗА 2023. ГОДИНУ
09. 01. 2022.
ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ НИКШИЋ
27. 12. 2022
Интерни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу
26. 12. 2022
Обавјештење о поднесеном захтјеву фирме Lucky Construction
21. 12. 2022
Јавни оглас за потребе Агенције за пројектовање и планирање
21. 12. 2022
Јавни оглас за потребе Агенције за пројектовање и планирање
17. 12. 2022
Јавни оглас за потребе Секретаријата за инспекцијски надзор
14.12.2022
Јавни позив за давање у закуп грађевинског земљишта путем прикупљања понуда за постављање објеката привременог карактера
08. 12. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности за потребе
05. 12. 2022.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за културу, спорт, младе и социјално старање за мјесто Савјетник/ца I
05. 12. 2022.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за културу, спорт, младе и социјално старање за мјесто Савјетник/ца II
05. 12. 2022.
Јавни оглас за потребе Секретаријат за културу, спорт, младе и социјално старање за мјесто Руководилац/тељка
01. 12. 2022.
Обавјештење за пореске обавезнике
01. 12. 2022.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА/СПОРТСКИХ РАДНИКА НИКШИЋА ЗА 2022. ГОДИНУ
01. 12. 2022.
Обавјештење кандидатима о заказаној провјери способности, за потребе Секретаријата за финансије
01.12.2022
Интерни оглас расписан за потребе Агенције за планирање и пројектовање
28. 11. 2022.
Интерни оглас за потребе Секретаријата за инспекцијски надзор
18. 11. 2022.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за инвестиције и пројекте
16. 11. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања , способности,компетенција и вјештина за потребе Службе заштите и спашавања
15. 11. 2022.
Интерни оглас за потребе секретаријата за спорт, културу и социјално старање
11. 11. 2022.
Јавни оглас за потребе секретаријата за финансије, развој и предузетништво
11. 11. 2022.
Обавјештење о поднијетом захтјеву „NOBLEWOOD ADRIATIC“ 07-353-69
31. 10. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина за потребе Комуналне Полиције
28. 10. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина за потребе Секретаријата за уређенје простора и заштиту животне средине РУКОВОДИЛАЦ
28. 10. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина за потребе Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине
24. 10. 2022.
Интерни оглас за потребе секретаријата за финансије, развој и прдузетништво
24. 10. 2022
Обавјештење о поднијетом захтјеву 07-353-14
21. 10. 2022.
Jавни Оглас за потребе СЛУЖБЕ ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА - - Ватрогасац/киња – спасилац/тељка, један извршилац, на неодређено вријеме и Списак прописа потребних за провјеру знања, способности, компетенција, вјештина
20. 10. 2022.
Јавни позив за предлог кандидата члана Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе
14. 10. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина за потребе Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине
07. 10. 2022.
Јавни позив за потребе Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине
07. 10. 2022.
Јавни позив за потребе Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
04. 10. 2022.
Обавјештење – Зборови грађана мјесних заједница Центар I, Рудо Поље и Требјеса, који су били заказани за 08. , 09. И 15. 10. 2022. године у 11 часова, одлажу се због техничких проблема
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
30. 09. 2022.
Кoнкурс за додјелу стипендија студентима за студијску 2022/2023 годину
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ, МЛАДЕ И СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ
30. 09. 2022.
Obavještenje o donesenom rješenju 07-353-61
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
29. 09. 2022.
Јавни оглас за потребе комуналне полиције
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
22. 09. 2022.
Сазив за збор грађана МЗ Драгове Луке
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
20. 09. 2022.
Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одлучивање о потреби израде елабората за пројекте за које се може захтијевати израда елабората
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
19. 09. 2022.
Интерни оглас за потребе Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
19. 09. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина – Секретаријат за инспекцијски надзор
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
19. 09. 2022.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности, за потребе Секретаријата за инвестиције и пројекте
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
19. 09. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Секретаријат за инвестиције и пројекте
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
15. 09. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина за потребе Управе локалних и јавних прихода
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
13. 09. 2022.
Сазиви за зборове грађана МЗ Пољица и МЗ Ћеменца
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
12. 09. 2022.
Интерни оглас за потребе Комуналне полиције
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
02. 09. 2022.
Обавјештење о датуму провјере компетенција, за Конкурс за потребе Предсједника за Начелника комунлане полиције
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
31. 08. 2022.
Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
25. 08. 2022.
Јавни позив неафирмисаним академским умјетницима за учешће на изложби „NoConcept“
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ, МЛАДЕ И СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ
25. 08. 2022.
Јавна расправа на тему: Нацрт одлуке о измјенама Одлуке о буџету општине Никшић за 2022. годину
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЗВОЈ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
22. 08. 2022.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за инспекцијски надзор
19. 08. 2022.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за инвестиције и пројекте
18. 08. 2022.
Јавни позив
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЗВОЈ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
15. 08. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности кандидата за оглас
УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
15. 08. 2022
Јавни конкурс за расподјелу термина спортским организацијама у садржајима ЈП Спортски центар „Никшић“
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ, МЛАДЕ И СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ
12. 08. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности кандидата за оглас
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
03. 08. 2022.
Јавни позив за потребе предсједника
02. 08. 2022.
Интерни оглас
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
29. 07. 2022.
Јавни конкурс
за додјелу Студентске награде Општине Никшић за 2022. годину
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ, МЛАДЕ И СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ
29. 07. 2022.
Обавјештење о донесеном рјешењу
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
22. 07. 2022.
Обавјештење о поднијетом Захтјеву
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
22. 07. 2022.
Јавни позив за учешће у суфинансирању адаптације фасада и равних кровова стамбених зграда на територији општине Никшић
22. 07. 2022.
Јавни конкурс Управе јавних и локалних прихода
20. 07. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере за кандидате
18. 07. 2022.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу
11. 07. 2022.
За интерни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода општине Никшић
arrow_upward