search
language
28. 11. 2022.
Интерни оглас за потребе Секретаријата за инспекцијски надзор
  • Интерни оглас
16. 11. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања , способности,компетенција и вјештина за потребе Службе заштите и спашавања
15. 11. 2022.
Интерни оглас за потребе секретаријата за спорт, културу и социјално старање
11. 11. 2022.
Јавни оглас за потребе секретаријата за финансије, развој и предузетништво
11. 11. 2022.
Обавјештење о поднијетом захтјеву „NOBLEWOOD ADRIATIC“ 07-353-69
31. 10. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина за потребе Комуналне Полиције
28. 10. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина за потребе Секретаријата за уређенје простора и заштиту животне средине РУКОВОДИЛАЦ
28. 10. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина за потребе Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине
24. 10. 2022.
Интерни оглас за потребе секретаријата за финансије, развој и прдузетништво
24. 10. 2022
Обавјештење о поднијетом захтјеву 07-353-14
21. 10. 2022.
Jавни Оглас за потребе СЛУЖБЕ ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА - - Ватрогасац/киња – спасилац/тељка, један извршилац, на неодређено вријеме и Списак прописа потребних за провјеру знања, способности, компетенција, вјештина
20. 10. 2022.
Јавни позив за предлог кандидата члана Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе
14. 10. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина за потребе Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине
07. 10. 2022.
Јавни позив за потребе Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине
07. 10. 2022.
Јавни позив за потребе Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
04. 10. 2022.
Обавјештење – Зборови грађана мјесних заједница Центар I, Рудо Поље и Требјеса, који су били заказани за 08. , 09. И 15. 10. 2022. године у 11 часова, одлажу се због техничких проблема
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
30. 09. 2022.
Кoнкурс за додјелу стипендија студентима за студијску 2022/2023 годину
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ, МЛАДЕ И СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ
30. 09. 2022.
Obavještenje o donesenom rješenju 07-353-61
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
29. 09. 2022.
Јавни оглас за потребе комуналне полиције
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
22. 09. 2022.
Сазив за збор грађана МЗ Драгове Луке
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
20. 09. 2022.
Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одлучивање о потреби израде елабората за пројекте за које се може захтијевати израда елабората
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
19. 09. 2022.
Интерни оглас за потребе Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
19. 09. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина – Секретаријат за инспекцијски надзор
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
19. 09. 2022.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности, за потребе Секретаријата за инвестиције и пројекте
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
19. 09. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина - Секретаријат за инвестиције и пројекте
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
15. 09. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере знања, способности, компетенција и вјештина за потребе Управе локалних и јавних прихода
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
13. 09. 2022.
Сазиви за зборове грађана МЗ Пољица и МЗ Ћеменца
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
12. 09. 2022.
Интерни оглас за потребе Комуналне полиције
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
02. 09. 2022.
Обавјештење о датуму провјере компетенција, за Конкурс за потребе Предсједника за Начелника комунлане полиције
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
31. 08. 2022.
Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
25. 08. 2022.
Јавни позив неафирмисаним академским умјетницима за учешће на изложби „NoConcept“
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ, МЛАДЕ И СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ
25. 08. 2022.
Јавна расправа на тему: Нацрт одлуке о измјенама Одлуке о буџету општине Никшић за 2022. годину
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЗВОЈ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
22. 08. 2022.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за инспекцијски надзор
19. 08. 2022.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за инвестиције и пројекте
18. 08. 2022.
Јавни позив
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЗВОЈ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
15. 08. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности кандидата за оглас
УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
15. 08. 2022
Јавни конкурс за расподјелу термина спортским организацијама у садржајима ЈП Спортски центар „Никшић“
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ, МЛАДЕ И СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ
12. 08. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере способности кандидата за оглас
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
03. 08. 2022.
Јавни позив за потребе предсједника
02. 08. 2022.
Интерни оглас
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
29. 07. 2022.
Јавни конкурс
за додјелу Студентске награде Општине Никшић за 2022. годину
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ, МЛАДЕ И СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ
29. 07. 2022.
Обавјештење о донесеном рјешењу
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
22. 07. 2022.
Обавјештење о поднијетом Захтјеву
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
22. 07. 2022.
Јавни позив за учешће у суфинансирању адаптације фасада и равних кровова стамбених зграда на територији општине Никшић
22. 07. 2022.
Јавни конкурс Управе јавних и локалних прихода
20. 07. 2022.
Обавјештење о датуму, мјесту, времену и начину провјере за кандидате
18. 07. 2022.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу
11. 07. 2022.
За интерни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода општине Никшић
arrow_upward