search
language

ВОДИЧ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ О УГРАЖАВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ УПУЋУЈЕ НА ПОСТОЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ


- Правилник


- Водич - подношење пријаве о угрожавању јавног интереса које упућује на постојање корупције


- Правила о раду Агенције за спрјечавање корупције


- Правилник о ближем начину поступања по пријави звиждача о угрожавању јавног интереса које упућује на постојање корупције


- Правилник о начину вођења евиденције пријава звиждача и евиденције захтјева за заштиту звиждача


- Закон о спрјечавању корупције


arrow_upward