search
language

Локални избори

arrow_circle_right

Аналитичке картице

 • Аналитичка картица за извјештајни период 21. 04 – 25. 04. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 26. 04 – 02. 05. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 03. 05 – 08. 05. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 16. 05 – 22. 05. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 23. 05 – 29. 05. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 30. 05 – 05. 06. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 06. 06 – 12. 06. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 13. 06 – 19. 06. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 20. 06 – 26. 06. 2022.
 • Аналитчика картица за извјештајни период 27. 06 – 03. 07. 2022.
 • Аналитчика картица за извјештајни период 04. 07 – 10. 07. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 11. 07 – 17. 07. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 18. 07 – 24. 07. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 25. 07 – 31. 07. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 01. 08 – 07. 08. 2022.
 • Аналитчка картица за извјештајни период 08. 08 – 14. 08. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 15. 08 – 21. 08. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 22. 08 – 28. 08. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 29. 08 – 04. 09. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 05. 09 – 11. 09. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 12. 09 – 18. 09. 2022.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 19. 09 – 25. 09.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 26. 09 – 02. 10.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 03. 10 – 09. 10
 • Аналитичка картица за извјештајни период 10. 10 – 16. 10.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 17. 10 – 23. 10.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 24. 10 – 30. 10.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 1. 11 – 6. 11.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 07. 11 – 13. 11.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 14. 11 – 20. 11.
 • Аналитичка картица за извјештајни период 21. 11 – 22. 11.
 • arrow_circle_right

  Путни налози

 • Путни налози за период 21. 04 – 25. 04.
 • Путни налози за период 02. 05 – 08. 05.
 • Путни налози за период 04. 05 – 14. 05.
 • Путни налози за период 09. 05 – 15. 05.
 • Путни налози за период 16. 05 – 22. 05.
 • Путни налози за период 23. 05 – 30. 05.
 • Путни налози за период 31. 05 – 05. 06.
 • Путни налози за период 06. 06 – 12. 06.
 • Путни налози за период 13. 06 – 19. 06.
 • Путни налози за период 20. 06 – 27. 06.
 • Путни налози за период 27. 06 – 03. 07.
 • Путни налози за период 04. 07 – 10. 07.
 • Путни налози за период 11. 07 – 17. 07.
 • Путни налози за период 18. 07 – 24. 07.
 • Путни налози за период 25. 07 – 31. 07.
 • Путни налози за период 01. 08 – 07. 08.
 • Путни налози за период 08. 08 – 14. 08.
 • Путни налози за период 08. 08 – 15. 08.
 • Путни налози за период 16. 08 – 21. 08.
 • Путни налози за период 22. 08 – 28. 08.
 • Путни налози за период 28. 08 – 04. 09.
 • Путни налози за период 05. 09 – 11. 09.
 • Путни налози за период 12. 09 – 18. 09.
 • Путни налози за период 19. 09 – 25. 09.
 • Путни налози за период 26. 09 – 03. 10.
 • Путни налози за период 04. 10 – 09. 10.
 • Путни налози за период 10. 10 – 16. 10.
 • Путни налози за период 17. 10 – 23. 10.
 • Путни налози за период 24.10 – 30. 10.
 • Путни налози за период 31. 10 – 06. 11.
 • Путни налози за период 07.11 – 06.11.
 • Путни налози за период 14.11 – 20.11.
 • Путни налози за период 21.11 – 20.11.
 • Путни налози за период 05.12 – 11. 12.
 • Путни налози за период 12.12 – 18. 12.
 • arrow_circle_right

  Аналитичка картица – Трансфери за једнократке социјалне помоћи

 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 26. 04 – 02. 05.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 03. 05. – 08. 05.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 09. 05 – 15. 05.
 • Једнократне социјалне помoћи за извјештајни период 16. 05 – 22. 05.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 23. 05 – 29. 05.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 30. 05 – 05. 06.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 04. 07 – 10. 07
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 18. 07 – 24. 07.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 27. 06 – 03. 07.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 25. 07 – 31. 07.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 01. 08 – 07. 08.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 08. 08 – 14. 08.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 15. 08 – 21. 08.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 22. 08 – 28. 08.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 29. 08 – 04. 09.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 05. 09 – 11. 09
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 12. 09 – 18. 09.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 19. 09 – 25. 09.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 26. 09 – 02. 10.
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 03. 10 – 09. 10
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 10. 10 – 16. 10
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 17. 10 – 23. 10
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 24. 10 – 30. 10
 • Једнократне социјалне помоћи за извјештајни период 1. 11 – 06. 11
 • arrow_circle_right

  Аналитичке картице – Буџетска резерва

 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 23. 05 – 29. 05.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 30. 05 – 05. 06.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 26. 04 – 02. 05.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 03. 05 – 08. 05
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 09. 05 – 15. 05.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 16. 05 – 22. 05.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 04. 07 – 10. 07
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 11. 07 – 17. 07.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 18. 07 – 24. 07.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 25. 07 – 31. 07.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 01. 08 – 07. 08.
 • Текућа будџетска резерва за извјештајни период 08. 08 – 14. 08.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 15. 08 – 21. 08.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 22. 08 – 28. 08.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 29. 08 – 04. 09.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 05. 09 – 11. 09.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 12. 09 – 18. 09.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 19. 09 – 25. 09.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 26. 09 – 02. 10.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 03. 10 – 09. 10.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 10. 10 – 16. 10.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 17. 10 – 23. 10.
 • Текућа буџетска резерва за извјештајни период 24. 10 – 30. 10.
 • arrow_circle_right

  Изводи из локалног трезора

 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 26. 04 – 02. 05.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 03. 05 – 08. 05.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 09. 05 – 15. 05.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 16. 05 – 22. 05.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 23. 05 – 29. 05.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 30. 05 – 05. 06.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 06. 06 – 12. 06.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 13. 06 – 19. 06.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 09. 05 – 15. 05.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 20. 06 – 26. 06.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 27. 06 – 03. 07.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 04. 07 – 10. 07.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 11. 07 – 17. 07.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 18. 07 – 24. 07.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 25. 07 – 31. 07.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 01. 08 – 07. 08.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 08. 08 – 14. 08.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 15. 08 – 21. 08.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 29. 08 – 04. 09.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 05. 09 – 11. 09.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 12. 09 – 18. 09.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 19. 09 – 25. 09.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 26. 09 – 02. 10.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 03. 10 – 09. 10.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 10. 10 – 16. 10.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 17. 10 – 23. 10.
 • Изводи из локалног трезора за извјештајни период 24. 10 – 30. 10.
 • arrow_upward