search
language

Слободан приступ информацијама

Кадровски план

arrow_circle_right

Кадровски план 2022.

 • Кадровски план 2022.
 • Измјене Кадровског плана - март 2022.
 • Измјене Кадровског плана - септембар 2022.
 • Измјене кадровског плана - новембар 2022
 • Организационе јединице - документација

  arrow_circle_right

  Служба за унутрашњу ревизију

  arrow_circle_right

  Секретаријат за финансије, развој и предузетништво

 • Водич за слободан приступ информацијама за 2024. годину
 • Интерно правилоз а доставлиање Извиештаја ообрачунатом и плаћеном порезу на доходак физичких лица и доприносима за обавезно социјално осигурање
 • Интерно упутство за остваривање права на репрезентацију у општини Никшић
 • Интерно упутство за издавање одобрења за објављивање уг дјелатности и пријаве занатства
 • Интерно упутство о количини горива за кориштење службених возила
 • Интерно упутство о благајничком пословању
 • Извјештај о једноставним набавкама испод 5.000 €
 • Извјештај о закљученим уговорима
 • Рјешење о захтјеву Института алтернатива 19. јула 2022.
 • Обрасци за предузетништво
 • Информације по захтјеву UPIo. br. 06-062-53-1
 • Информација за UPIo. br. 06-062-19-1
 • Информација по захтјеву UPIo. br. 06-062-21-1
 • Информација по захтјеву UPIo. br. 06-062-20-
 • Информације за 06-062-33-1
 • Одлука о утврђивању благајничког максимума
 • UPIo. br. 06-062-2-1
 • UPIo бр. 06-062-15-1
 • UPIo бр. 06-062-21-1
 • UPIo. br. 06-062-45-1
 • UPIo. br. 06-062-53-1
 • UPIo. br. 06-062-19-1
 • UPIo. br. 06-062-20-1
 • UPIo. br. 06-062-20-1
 • UPIo. br. 06-062-33-1
 • Прилог рјешењу UPIo бр. 06-062-21-1
 • Прилог II рјешењу UPIo бр. 06-062-21-1
 • Преглед издвајања за период 2017-2022 и плана за 2023 годину
 • Програм запошљавања младих за 2019.
 • Програм запошљавања младих за 2020.
 • Програм запошљавања младих за 2021.
 • Програм запошљавања младих за 2022.
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 07-252-22
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 07-353-22
 • Садржај за оцјену потребе израде елабората
 • UPIo. број 06– 062-44-1
 • UPIo. број 06– 062-45-1
 • UPIo. број 06– 062-46-1
 • UPIo. број 06-062-40-1
 • Списак службеника и намјештеника Секретаријата за финансије, развој и предузетништво
 • Списак функционера и старјешина Општине Никшић
 • Елаборат ВОПТИК доо Никшић
 • Обавјештење о поднијетом захтјеву - 03-UPI-901/
 • Обавјештење о поднијетом захтјеву - 03-UPI-718/
 • Елаборат о процјетни утицаја на животну средину - СЕ
 • Обавјештење о поднијетом захтјеву - 03-UPI-1539/
 • arrow_circle_right

  Секретаријат за уређење простора и заштиту животне средине

 • Јавну расправу на тему: програм уређења простора општине Никшић за 2023. годину
 • Програм уређења 2023 - предлог
 • Local building typology - Никшић
 • Информације о СПИ Канкараш Алекса
 • Информације о СПИ Милован Бешић
 • Информације о СПИ Слађана Воротовић
 • Информације о СПИ Наташа Раичевић
 • Информације о СПИ CDT
 • Информација о СПИ Љиљана Орбовић
 • Информација о СПИ Душанка Ковачина
 • Информације о стању животне средине
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 07-353-24
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 07-353-20
 • Обавјештење о поднесеном Захтјеву 07-353-18
 • Овавјештење о донесеном рјешењу 07-353-79
 • Обавјештење о донесеном рјешењу 07-353-69
 • Обавјештење о донесеном рјешењу 07-353-34
 • Обавјештење о донешеном рјешењу 07-353-24
 • Обавјештење о донесеном рјешењу 07-353-22
 • Обавјештење о донесеном рјешењу 07-353-20
 • Обавјештење о донесеном рјешењу 07-353-102
 • Обавјештење о донесеном рјешењу 07-353-103
 • Обавјештење о донесеном рјешењу 07-353-57
 • Главна књига 07-353-6
 • Главна књига 07-353-11
 • Главна књига 07-353-54
 • Главна књига 07-353-69
 • Главна књига 07-353-74
 • Главна књига 07-353-20
 • Главна књига 07-353-24
 • Главна књига 07-353-44
 • Главна књига 07-353-15
 • Главна књига 07-353-102
 • Главна књига 07-353-17
 • Главна књига 07-353-111
 • Документација за одлучивање ТС Дукло Никшић 2023.
 • Обавјештење ЦЕДИС 2905
 • ИА Ургентни блок - Болница НК
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 03-UPI-931/1
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 07-353-44
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 07-353-101
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 07-353-114
 • Обавјештење о донесеном Рјешењу 07-353-108
 • Обавјештење о донесеном Рјешењу 07-353-48
 • Обавјештење о донесеном Рјешењу 07-353-109
 • Обавјештење о донесеном Рјешењу 07-353-110/22
 • Обавјештење о донесеном Рјешењу 07-353-115
 • 2023-10-08 Елаборат о процјени утицаја на зивотну средину за СЕ Вилуси Октобар
 • Документација за одлучивање за СЕ Somnia 240 MW 08.10.2023
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 03-UPI-1509
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 07-353-119
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 07-353-125-1
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 03-UPI-1569/1
 • Елаборат о процјени утицаја на зивотну средину за СЕ Шипачно
 • Обавјештење о поднијетом Захтјеву 03-UPI-1660/1
 • Елаборат о процјени утицаја на зивотну средину за СЕ Мужевице
 • arrow_circle_right

  Служба комуналне инспекције

  arrow_circle_right

  Секретаријат за инвестиције и пројекте

  arrow_circle_right

  Дирекција за имовину

 • Водич за слободан приступ информацијама у посједу Агенције за имовину
 • Рјешење о слободном приступу информацијама Дирекције за имовину - Горашевић Небојша
 • Рјешење о слободном приступу информацијама Дирекције за имовину - НВО МАНС
 • Рјешење о слободном приступу информацијама Дирекције за имовину - Александар Мрвошевић
 • Рјешење о слободном приступу информацијама Дирекције за имовину - Иван Мушикић
 • Рјешење о слободном приступу информацијама Дирекције за имовину - Роћановић Радомир
 • Рјешење о слободном приступу информацијама Дирекције за имовину - Европски тим за Никшић
 • Рјешење о слободном приступу информацијама Дирекције за имовину - Перко Глушчевић
 • Рјешење о слободном приступу информацијама Дирекције за имовину - Манс
 • Рјешење - МАНС
 • Уговор - Форс Монтенегро
 • Уговор - Мозаик
 • Уговор - Препород
 • Уговор - Ловачки Др. Зоран Кеслер
 • Информације о запосленима

  arrow_circle_right

  Информације о функционерима, старјешинама и запосленима

  Векторски грб Општине Никшић


  – Преузмите грб. (pdf формат)
  arrow_upward