413

Slobodan pristup informacijama

Služba za unutrašnju reviziju

Секретаријат за финансије развој и предузетништво

  • Рјешење о захтјеву Института алтернатива 19 јула 2022
  • Извјештај о једноставним набавкама испод 5.000 ЕУР
  • Извјештај о закљученим уговорима