search
language
schedule

27/9/2022

ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕШЋА НА 10. СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕШЋА НА 10. СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НИКШИЋ

Позивају се невладине организације са сједиштем у Никшићу да поднесу пријаве за учешће у раду сједнице Скупштине општине Никшић, која је заказана за 10. 10. 2022. године са почетком у 10 часова. Пријаву за учешће на сједници Скупштине, невладине организације достављају предсједнику Скупштине, најкасније 10 дана прије одржавања сједнице Скупштине, с тим што су дужне да наведу тачке дневног реда за које пријављују учешће на сједници. Пријаве се достављају преко Грађанског бироа Општине Никшић, улица Његошева број 18, или електронским путем на мејл: skupstinank@nisic.me, најкасније 10 дана прије одржавања сједнице Скупштине. Сагласно члану 150 Пословника о раду Скупштине општине, представник невладине организације може да учествује у раду сједнице Скупштине (Институт „слободна столица“) уколико невладина организација испуњава сљедеће услове:

  • да је регистрована код надлежног органа државне управе, најмање годину дана;
  • да има сједиште на територији општине Никшић;
  • да је у претходној години реализовала један или више пројеката у општини, учествовала у најмање једној јавној кампањи у општини, или реализовала најмање двије једнократне акције од значаја за општину, или учествовала са конкретним предлозима у најмање три јавне расправе, које су спроведене у општини;
  • да у Статуту има утврђене дјелатности и циљеве дјеловања за предметну област. Невладина организација која испуњава услове из става 1 овог члана, има право да предложи, односно именује представника невладине организације који ће учествовати у раду сједнице. Уз пријаву за учешће на сједници Скупштине невладина организација је дужна доставити Служби за скупштинске послове:
  • пријаву за учешће у раду сједнице, потписану од стране лица које је овлашћено да заступа или представља невладину организацију, са документацијом на основу које се утврђује испуњеност услова из члана овог пословника;
  • Статут невладине организације;
  • одлуку о оснивању невладине организације и изјаву овлашћеног лица за заступање или представљање невладине организације да у органу управљања нема чланова органа политичких партија и јавних функционера, у смислу прописа о спречавању сукоба интереса. Представницима невладиних организација који су одређени да учествују у раду сједнице, доставиће се позив за сједницу са материјалом за тачку дневног реда по којој учествују најкасније седам дана прије одржавања сједнице. Обавјештење о представницима невладиних организација који ће по појединим тачкама дневног реда присуствовати сједници Скупштине, објавиће се на веб-сајту Општине Никшић: www.niksic.me. Напомена: Сазив са материјалом за 10. сједницу Скупштине општине Никшић, заказану за 10. 10. 2022. године, објављен је на интернет страници Општине Никшић: www.niksic.me.

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

  • Позив НВО за 10. сједницу

Подијели артикал

chevron_left

све новости

chevron_right
arrow_upward